1.ท็อปเพสท์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก
   และแมลงร้ายต่างๆ ทุกชนิด
2. กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ประกอบ
    การกำจัดแมลง
3.สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยยอม
    รับในผลงานบริการ
4. การบริการดี มีคุณภาพ เอาใจใส่ลูกค้า
5. ราคายุติธรรม
6. รับประกันความพอใจ
7. ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการบริการ
    ด้านกำจัดแมลง
8. เคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับการรับรอง
    จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 1.สารอิมิดาคลอพริด Specta 50 TC
tran5% อย.วอส. 729/2554
2.สารฟิโปรนิล ทอปโป (TOPPO)
tran2.5% W/V อย.วอส. 382/2551
3.อาเจนด้า (AGENDA)
tran25 EC 2.5% W/V อย.วอส. 456/2549
4.เชนไดรัท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE)
   
8 SC อย.วอส. 456/2542   
5.ไซเปอร์เมทริน (CYPERMETHRIN)
tran10% W/V E.C. อย.วอส. 450/2551
6.คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) (DELTAMETHRIN)
tran40% W/V E.C. อย.วอส. 707/2544
7.สารฟิโปรนิล (Azota 25 TC)
tranอย.วอส. 494/2553
 

แลนด์แอนด์เฮ้าส์
bulletธารารมณ์
bulletซีคอน
bulletบริษัทมั่นคงเคหะ
tranเป็นต้น
 

   

การกำจัด และป้องกันปลวกในอาคารทั่วไป
CORRECTIVE SOIL TREATMENT (POST – CONSTRUCTION)

1.การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคาร (Soil – Treatment)

เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป

 
ด้วยมาตรฐานนำหน้าทุกขั้นตอนและอุปกรณ์ทันสมัย บริษัท ท็อปเพสท์ ได้พัฒนาการเจาะอัดเคลือบน้ำยาใต้พื้นดิน เพื่อให้เคมีกระจายครอบคลุมตามรูเจาะ สว่านเจาะสามารถเจาะได้ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อน แกรนิต กระเบื้องเคลือบ พื้นไม้ปาร์เก้ และด้วยวัสดุซ่อมแซมตกแต่งรูเจาะ อัดน้ำยาที่มีความพิเศษชนิดโลหะ มีความทนทาน สวยงาม แข็งแรง สีกลมกลืนกับพื้นผิวมากที่สุด

1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล. บนคานติดดิน (Slab-on-ground)
ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 4 หุน โดยเลือกใช้สว่านตามประเภทของวัสดุปูพื้น แล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตเจาะตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดิน หรือทรายข้างล่าง แต่ละรูที่เจาะอยู่ในแนวระดับ 10” จากแนวกำแพง ทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 2 เมตร ต่อ 1 รูตลอดแนวกำแพง ผนังห้องด้านในทั้งหมดเพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตฐานสากล (Sub-soil Pressure Injection) ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคารทั้งหมด หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด

1.2 อาคารแบบยกพื้นมีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-space)
ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-soil Pressure Injection) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 6-8 ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้าน โคนเสาทุกต้น และระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

2.การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร


2.1 บริษัทพื้นหินขัด กระเบี้อง หรือ ค.ส.ล. ใช้วิธีเจาะอัดเคลือบน้ำยาและตกแต่งเช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดิน ทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-soil Pressure Injector) อัดน้ำยาให้ห่างจากแนวคานด้านนอก 8” โดยทิ้งระยะห่างกัน 18” ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคารใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรมไว้ทุกตารางนิ้วตลอดแนวขอบ 2 เมตร โดยรอบตัวอาคาร


3. การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ (Wood Treatment)
โดยใช้หัวฉีดน้ำยา (Low Pressure Surface Sprayer) ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อย รอยต่อของโครงไม้ ให้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

การกำจัดและป้องกันปลวกในอาคารทั่วไป
(สำหรับอาคารที่ได้ติดตั้งท่อน้ำยาเคมีไว้แล้ว)

1. บริการอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อภายใต้ของตัวอาคาร เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก สำหรับอาคารอยู่อาศัยทั่วไป โดยใช้เครื่องอัดแรงดัน ที่กำลังแรงดัน 30 ปอนด์ ทำการอัดน้ำยาเคมีเข้าทางหัวท่อที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งไว้แล้วบริเวณด้านข้างหรือด้านหลัง
ของตัวอาคาร เพื่อกระจายน้ำยาเคมีผ่านสปริงเกอร์ที่ได้ติดตั้งไว้แล้วเช่นกัน ไปตามแนวคาน
ด้านในใต้พื้นอาคาร โดยเวลาที่ใช้ในการอัดน้ำยาเคมี ขึ้นอยู่กับแต่ละขนาดของพื้นที่อาคารนั้นๆ

2. บริการเจาะอัดเคลือบน้ำยาเคมี บริเวณรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้อง หรือ ค.ส.ล. ใช้วิธีเจาะอัดเคลือบน้ำยาและตบแต่งเช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดิน ทราย หรือ กรวด ใช้หัวอัดน้ำยา ทำการอัดน้ำยาให้ห่างจากแนวคานด้านนอก 8” โดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 1.20 เมตรต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคารใช้หัวฉีดน้ำยา ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรมไว้ทุกตารางนิ้วตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร

3. การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ โดยใช้หัวฉีดน้ำยาฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อย รอยต่อของโครงไม้ ให้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

   
บริษัท ท็อป เพสท์ คอนโทรล จำกัด 21/ 428 หมู่ 4 ถ.รามคำแหง ซ.142 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-728-2095-7 แฟกซ์ 02-372-1405
อีเมล : toppest2542@gmail.com
eXTReMe Tracker