1.ท็อปเพสท์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก
   และแมลงร้ายต่างๆ ทุกชนิด
2. กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ประกอบ
    การกำจัดแมลง
3.สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยยอม
    รับในผลงานบริการ
4. การบริการดี มีคุณภาพ เอาใจใส่ลูกค้า
5. ราคายุติธรรม
6. รับประกันความพอใจ
7. ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการบริการ
    ด้านกำจัดแมลง
8. เคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับการรับรอง
    จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 1.สารอิมิดาคลอพริด Specta 50 TC
tran5% อย.วอส. 729/2554
2.สารฟิโปรนิล ทอปโป (TOPPO)
tran2.5% W/V อย.วอส. 382/2551
3.อาเจนด้า (AGENDA)
tran25 EC 2.5% W/V อย.วอส. 456/2549
4.เชนไดรัท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE)
   
8 SC อย.วอส. 456/2542   
5.ไซเปอร์เมทริน (CYPERMETHRIN)
tran10% W/V E.C. อย.วอส. 450/2551
6.คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) (DELTAMETHRIN)
tran40% W/V E.C. อย.วอส. 707/2544
7.สารฟิโปรนิล (Azota 25 TC)
tranอย.วอส. 494/2553
 

แลนด์แอนด์เฮ้าส์
bulletธารารมณ์
bulletซีคอน
bulletบริษัทมั่นคงเคหะ
tranเป็นต้น
 

   

การกำจัดแมลงทั่วไป
General Pest Control

1. การบริการใหญ่แรกเริ่มสัญญา
1.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตาม ขอบบัว วงกบประตู หน้าต่าง และมุมอับชื้นต่างๆ
1.2 ฉีดเคลือบเคมีและอบละอองเคมี (ควัน) ตลอดจนท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อขับไล่แมลงต่างๆ ออกจากที่ซ่อน
1.3 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยรวมถึงบริเวณสนามหญ้า และต้นไม้ทั้งหมด


 

 

2. การบริการตามปกติประจำทุกๆ เดือน
2.1 ฉีดเคลือบเคมีภายในตัวอาคาร โดยเน้นหนักตาม ขอบบัว วงกบประตู หน้าต่าง และมุมอับชื้นต่างๆ
2.2 ฉีดเคลือบเคมีภายนอกอาคาร โดยเน้นหนักตามรอบตัวอาคาร วงกบประตู หน้าต่าง บริเวณที่ทิ้งขยะ และท่อระบายน้ำทิ้ง

 

 
บริษัท ท็อป เพสท์ คอนโทรล จำกัด 21/ 428 หมู่ 4 ถ.รามคำแหง ซ.142 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-728-2095-7 แฟกซ์ 02-372-1405
อีเมล : toppest2542@gmail.com
eXTReMe Tracker